De beknelde aandeelhouder

Ondernemers kiezen er geregeld voor om met andere ondernemers een bedrijf op te zetten, bijvoorbeeld als aandeelhouders in een gezamenlijke BV. Wat in eerste instantie bedoeld is als een bundeling van krachten, mondt echter niet zelden uit in het tegenovergestelde. Partijen kunnen nauwelijks meer met elkaar door één deur en vechten elkaar soms zelfs de … Lees verder

Eén BV geen BV?

Het antwoord op deze vraag wordt doorgaans met “Ja” beantwoord. Zeker in financiële en economische kringen. In juridische kringen zal niet zo direct met een ja of nee worden gereageerd. Beschermt het tussenschuiven van een rechtspersoon, zoals een management BV eigenlijk wel tegen aansprakelijkheid? Hoe zit het ook alweer? Uitgangspunt is dat wanneer een rechtspersoon … Lees verder

Hot in 2018: de AVG

Privacy First De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2018 onherroepelijk ook in Nederland van kracht worden.  De privacy-verordening heeft directe werking in alle landen van de EU. Het belang is groot en kan op de to-do-list voor januari.Met name ondernemingen en overheden zullen worden geconfronteerd met de noodzaak zich aan de … Lees verder

Eenvoudigere regels voor het terugvragen van BTW over oninbare vorderingen

(maar incasseren is natuurlijk beter…) Het is een boze droom die voor veel ondernemers wel eens werkelijkheid wordt; u hebt een dienst of product naar volle tevredenheid geleverd aan uw klant en stuurt daarvoor een factuur, u draagt de inbegrepen omzetbelasting netjes af om vervolgens te constateren dat uw factuur niet wordt betaald. Een schrale … Lees verder

Kan iedereen bezwaar maken tegen een bestemmingsplan of een vergunning?

Het antwoord op deze vraag is negatief. Om bezwaar te kunnen maken tegen een bouwvergunning of om beroep in te stellen tegen een vastgesteld bestemmingsplan moet deze (rechts)persoon belanghebbende zijn. Belanghebbende is men als ter plaatse van de woning of het bedrijf of een perceel van een betrokkene “gevolgen van enige betekenis” worden ondervonden. Dit … Lees verder

Wet nieuw huwelijks-vermogensrecht aangenomen

Inmiddels is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Derhalve zal op 1 januari 2018 de wettelijke gemeenschap van goederen tot het verleden behoren voor huwelijken die vanaf dan worden gesloten. Voor ondernemers die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treden heeft deze … Lees verder

Aanspraak maken op vergoeding van incassokosten; het luistert nauw!

Incassokosten Wanneer een afnemer van een bepaald product of bepaalde dienst niet tijdig de overeengekomen prijs voldoet aan de verkoper/leverancier, kan laatstgenoemde onder voorwaarden de ‘incassokosten’ verhalen op de schuldenaar. Daarbij geldt dat bedrijven onderling in beginsel vrij zijn afspraken te maken omtrent de hoogte van deze kosten en wanneer deze zijn verschuldigd. Voor overeenkomsten … Lees verder

Voorzichtig met een faillissementsaanvraag als incassomaatregel!

Onbetaalde facturen en incassomaatregelen Iedere ondernemer maakt het regelmatig mee; uw product of dienst is naar volle tevredenheid geleverd, maar de klant blijft in gebreke om uw factuur te voldoen. De factuur wordt niet op inhoudelijke gronden betwist. Betalingsonmacht of betalingsonwil lijkt dan vaak de reden voor wanbetaling.Op de aanmaningen en sommatiebrieven van uw incassogemachtigde … Lees verder