Woning verhuren voor één of twee jaar? Doe dat vóór 1 juli!

De Tweede Kamer heeft op 25 april 2024 ingestemd met het wetsvoorstel betaalbare huur. De gewenste datum waarop de wet gaat gelden is 1 juli 2024. Naast dat dit voorstel nadere regels stelt aan de huurprijs die maximaal mag worden afgesproken voor woonruimte, legt dit ook de mogelijkheid om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen te komen … Lees verder

De last onder dwangsom uitgelegd

Het kan voorkomen dat uw onderneming of u als persoon een last onder dwangsom opgelegd krijgt door de overheid. In de meeste gevallen wordt dat gedaan door de gemeente of het waterschap. Wat is nu precies een last onder dwangsom en op welke manier kunt u daartegen actie ondernemen? In deze blog gaan we daarover … Lees verder

Een einde aan tijdelijke verhuur?

Op 16 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten aangenomen. Het wetsvoorstel ziet op een wijziging van een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, waarmee tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte worden afgeschaft. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen kunnen voortaan verhuurders van woonruimte nog alleen … Lees verder

Raad van State zet streep door bouwvrijstelling

De Raad van State heeft een streep gehaald door de bouwvrijstelling. Dit heeft als gevolg dat de stikstof die gedurende het bouwen vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. Daarmee vervalt de ‘’juridische truc’’ van de regering en stapelen de problemen rond het stikstofdossier zich verder op. De uitspraak zorgt voor uitstel of zelfs afstel … Lees verder

Opvallend: Procedeerverbod tegen omgevingsvergunningen

Een burgerlijke rechter die een belangengroepering verbiedt om tegen een verleende omgevingsvergunning te procederen! Buitengewoon opmerkelijk! De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft op 8 april 2022 besloten dat een stichting die opkomt voor het milieu haar beroep bij de bestuursrechter tegen verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van 162 woningen moet intrekken. Een zeer opmerkelijk … Lees verder

Wet opkoopbescherming

Grote steden hebben bij de Rijksoverheid de wens geuit om beleggers die woningen opkopen te kunnen weren. De Tweede en Eerste Kamer hebben daarom een nieuwe wet aangenomen. De nieuwe wet geeft gemeentes in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen de mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren. Deze wet belemmert beleggers … Lees verder

Trage besluitvorming door de overheid; hoe kunt u de procedure versnellen?

Als ondernemer of privépersoon bent u vaak afhankelijk van de besluitvorming van de overheid. U wilt namelijk gaan bouwen of u wilt wil een reactie op een ingediend bezwaarschrift. In de wet staan termijnen waarbinnen de overheid een beslissing moet nemen. Maar wat als de overheid niet binnen de voorgeschreven termijn een beslissing neemt? Welke … Lees verder

Het innen van verbeurde dwangsommen is niet meer vanzelfsprekend

In de uitspraak van 25 augustus 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem teruggefloten. Daar waar de rechtbank Rotterdam het beroep tegen het besluit tot invordering van de dwangsommen ongegrond had verklaard, vond de Afdeling alle omstandigheden van het geval beziend het … Lees verder

U vist toch niet achter het net? Het vervolg…

In een eerdere blog zette ik uiteen op welke wijze een pandrecht kan worden gevestigd. Tot een vestiging daarvan wordt vaak overgegaan tot zekerheid van terugbetaling van een vordering die de ene partij (de kredietgever) heeft op de partij (de kredietnemer). Bijvoorbeeld tot zekerheid van terugbetaling van de lening die een moedermaatschappij heeft verstrekt aan … Lees verder