mr. Jan-Rob van Manen

Telefoonnummer
0183 631 033

Emailadres
vanmanen@dhcadvocaten.nl

Jan-Rob van Manen

“Ik doe mijn bijnaam ‘ADHD-advocaat’ graag eer aan.”

Snel, accuraat en samen met de cliënt

Jan-Rob: “Een cliënt van mij zei eens gekscherend ‘je bent een ADHD-advocaat’ met daarbij de opmerking ’jij lost mijn problemen sneller op dan dat ik het op papier krijg’. Dat vind ik een mooi compliment en is kenmerkend voor mijn manier van werken. Snel, accuraat en klantgericht.“

De cliënt is koning

De cliënt en zijn of haar problematiek staat bij mij centraal. Cliënten willen geen problemen maar willen lekker ondernemen of – in het geval van de particulier – het liefst onbezorgd. Dus graag snel een oplossing en het liefst gisteren nog. Daarin ligt mijn kracht en uitdaging. Het op eigen wijze snel en accuraat oplossen van het aan mij voorgelegde probleem.

Die zelfstandigheid in de advocatuur vind ik na 28 jaar nog steeds één van de belangrijkste werkplezierfactoren. En daarnaast verveelt het werk nooit. Elke zaak en elke cliënt is anders. Dat geldt ook voor de problemen in mijn specialisatiegebieden, het algemeen bestuursrecht, de ruimtelijke ordeningswetgeving en het vastgoedrecht.

Partijdig

Als advocaat ben ik partijdig als belangenbehartiger van mijn cliënt. Daarnaast blijf ik ten opzichte van de cliënt kritisch. Luisteren en doorvragen totdat de rechtspositie van cliënt duidelijk is. Dat is een absolute must. Immers onze standpunten zullen uiteindelijk de rechterlijke toets moeten kunnen doorstaan. Als het even kan, ga ik voor een oplossing zonder dat we een rechtszaak moeten voeren. Maar lukt dat niet dan worden de messen geslepen en gaan we op gerechtelijk oorlogspad! We, want samen met mijn cliënt vorm ik één team.

Muziek

Jan-Rob is van mening dat in elke zaak muziek zit. Daarmee legt hij direct een link met een andere grote passie, het muziek maken. “Ik zing in groepsverband en solo, dirigeer een mannenkoor en speel in een regionale brassband waarvan ik ook voorzitter ben. Daarnaast golf ik graag en houd mijn conditie op peil met hardlopen.“

Specialismen

Jan-Rob heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:
–  Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht);
–  Arbeidsrecht;
–  Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

Jan-Rob is lid van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR) en Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A).

Hart voor Gorinchem

Jan-Rob is van 2013 tot en met 2021 secretaris geweest van de ondernemersvereniging IKG. Nog steeds is hij betrokken bij ondernemend Gorinchem en heeft onder meer ook zitting in de klankbordgroep bedrijven van het Gorcums Museum.