Duur partneralimentatie op de schop!

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie herzien. Dit betekent dat de maximale duur voor het betalen/ontvangen van partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar gaat. Geldt dit voor iedereen? Indien u voor 2020 gaat scheiden danwel bent gescheiden,  verandert er niets voor u. De herziening geldt enkel voor een … Lees verder

Zal het er nu toch van komen?

Al jaren wordt er gediscussieerd over de verlaging van de duur van de partneralimentatie. Op 11 december 2018 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet van VVD, D66 en PvdA betreffende de verlaging van de duur van de partneralimentatie aangenomen.Aldus zou een meerderheid van de Tweede Kamer de duur van de partneralimentatie van de huidige … Lees verder

De scheidende ondernemer; wat gebeurt er met de aandelen?

Een echtscheiding is voor een ieder die ermee te maken krijgt een emotionele gebeurtenis. Daarnaast kan een echtscheiding verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zeker als het gaat om de verdeling van de waarde van de onderneming het aandelenkapitaal. Kan de ondernemer zijn onderneming voortzetten? Hieronder een uiteenzetting van de financiële gevolgen van een echtscheiding voor een … Lees verder

Wet nieuw huwelijks-vermogensrecht aangenomen

Inmiddels is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Derhalve zal op 1 januari 2018 de wettelijke gemeenschap van goederen tot het verleden behoren voor huwelijken die vanaf dan worden gesloten. Voor ondernemers die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treden heeft deze … Lees verder

Aanpassing huwelijks-vermogensrecht

De nieuwe wet met betrekking tot de beperkte gemeenschap van goederen zal waarschijnlijk per 1 januari 2017 in werking treden. “Oude” wetgeving Traditioneel geldt als mensen trouwen en geen akte huwelijkse voorwaarden door de notaris is opgemaakt een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle vermogensbestanddelen en alle schulden die de echtgenoten hebben gemeenschappelijk worden … Lees verder