DHC Advocaten onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. DHC Advocaten heeft haar organisatie daarop ingericht.

DHC Advocaten verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

DHC Advocaten is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. DHC Advocaten verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DHC Advocaten
Grote Markt 14-15
4201 EA Gorinchem

Edy Hoogendam

mr. Edy Hoogendam

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

hoogendam@dhcadvocaten.nl