Inmiddels is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Derhalve zal op 1 januari 2018 de wettelijke gemeenschap van goederen tot het verleden behoren voor huwelijken die vanaf dan worden gesloten.

Voor ondernemers die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treden heeft deze wet grote gevolgen. Geen van de ondernemers zal er bezwaar tegen hebben dat de voor huwelijkse onderneming in de vorm van een vof, maatschap of rechtspersoon buiten de gemeenschap blijft. Wat nu met het ondernemersvermogen dat gevormd wordt tijdens het huwelijk? Als de ondernemer in belangrijke mate zelf kan bepalen wat er met de winsten in de onderneming moet gebeuren dan komt aan de gemeenschap ten goede een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer heeft aangewend voor de onderneming voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten goede aan beide echtgenoten is gekomen.

De wetgever geeft geen antwoord op de vraag hoe deze redelijke vergoeding moet worden vastgesteld. Hierop zal in echtscheidingsprocedures de rechter moeten gaan antwoorden. Zodoende zal de ondernemer alvorens hij of zij in het huwelijk treedt zich hierop moeten beraden en blijft het advies om ondanks de nieuwe wet huwelijksvoorwaarden (zonder verrekenbeding) te sluiten.

mr. Marijke Bredius

Marijke Bredius

mr. Marijke Bredius

Personen- en familierecht

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

bredius@dhcadvocaten.nl