Met ingang van 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie herzien. Dit betekent dat de maximale duur voor het betalen/ontvangen van partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar gaat.

Geldt dit voor iedereen?

Indien u voor 2020 gaat scheiden danwel bent gescheiden,  verandert er niets voor u.

De herziening geldt enkel voor een partneralimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020.

Daarnaast zijn er ook nog uitzonderingen waarbij  een langere partneralimentatie duur geldt: 

  1. Als er sprake is van een langdurig huwelijk (minimaal 15 jaren) waarbij het voor de alimentatiegerechtigde minimaal 10 jaar duurt alvorens hij/zij de AOW-leeftijd bereikt, kan de termijn worden verlengd tot 10 jaar.
  2. Als er sprake is van jonge kinderen (onder de 12) dan kan de termijn tot 12 jaar verlengd worden, maar de verlenging duurt nooit langer dan het moment waarop het jongste kind 12 jaar wordt. 

Als er een samenloop van omstandigheden is van meerdere bovengenoemde uitzonderingen dan geldt de langste termijn. 

Verder is in de wet een hardheidsclausule opgenomen. Deze houdt in dat in schrijnende gevallen de alimentatieduur kan worden verlengd. Dit geschiedt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen. 

Naast de wijziging in de maximale duur van de partneralimentatie vindt er met ingang van 1 januari 2020 nog een wijziging plaats. De partneralimentatie is voor de alimentatieplichtige aftrekbaar van de belasting. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrek van partneralimentatie in stappen van nu 51,95% naar 37% in 2023 verlaagd. Dit zal als gevolg hebben dat de alimentatieplichtige minder belastingaftrek zal hebben en zal er dus sprake zijn van gewijzigde omstandigheden zodat  bij de rechter verzocht kan worden de hoogte van de partneralimentatie te herzien. 

Het gevolg voor de alimentatiegerechtigde is dat er minder alimentatie zal worden ontvangen.  Indien de alimentatieplichtige nog niet zijn of haar maximale draagkracht aan alimentatie betaalt,  zou een gang naar de rechter zinvol zijn om tot een hogere alimentatie te komen. 

Mocht u vragen over vorenstaande hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

mr. Marijke Bredius

Marijke Bredius

mr. Marijke Bredius

Personen- en familierecht

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

bredius@dhcadvocaten.nl