Al jaren wordt er gediscussieerd over de verlaging van de duur van de partneralimentatie.

Op 11 december 2018 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet van VVD, D66 en PvdA betreffende de verlaging van de duur van de partneralimentatie aangenomen.
Aldus zou een meerderheid van de Tweede Kamer de duur van de partneralimentatie van de huidige 12 jaar nu willen verlagen naar 5 jaar. Volgens de standpunten in de Tweede Kamer zou dit meer recht doen aan de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en zou dit meer aansluiten met de huidige tijd.
De wet kan ingaan per 1 januari 2020 voor echtscheidingen na die datum uitgesproken.
Jammer genoeg voor de mensen die nu partneralimentatie betalen, heeft de wet geen terugwerkende kracht. Dus voor oude gevallen geldt nog de duur van 12 jaar. Enkel als er sprake is van gewijzigde omstandigheden kan er een wijziging/verlaging/nihilstelling vὸὸr de afloop van de 12 jaar plaatshebben. Natuurlijk is er in de initiatiefwet ruimte voor uitzonderingen:

  • Mensen voor 1 januari 1970 geboren en langer dan 15 jaar getrouwd hebben recht op tien jaar alimentatie.
  • Bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar houdt de ex-partner recht op twaalf jaar alimentatie.
  • Na een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de alimentatieontvanger de AOW-leeftijd binnen tien jaar na de scheiding bereikt, heeft hij of zij tien jaar recht op alimentatie.
  • Het bereiken van de AOW-leeftijd door degene die alimentatie moet betalen leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting.

Toetsing door de rechter zal in schrijnende gevallen altijd kunnen plaatsvinden.

Nu maar afwachten of deze keer de verlaging van de duur van partneralimentatie wordt doorgezet.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van vorenstaande dan wel met betrekking tot overige familierechtelijke kwesties, kunt u contact opnemen met Marijke Bredius.

Marijke Bredius

mr. Marijke Bredius

Personen- en familierecht

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

bredius@dhcadvocaten.nl