De Tweede Kamer heeft op 25 april 2024 ingestemd met het wetsvoorstel betaalbare huur. De gewenste datum waarop de wet gaat gelden is 1 juli 2024. Naast dat dit voorstel nadere regels stelt aan de huurprijs die maximaal mag worden afgesproken voor woonruimte, legt dit ook de mogelijkheid om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen te komen aan banden. Hoe zit dat precies?

Op dit moment is het nog mogelijk om zelfstandige woningen voor een vooraf bepaalde periode te verhuren met een maximum van twee jaar. Voor verhuurders is dit prettig, omdat zij gedurende deze periode kunnen beoordelen of de huurder netjes aan zijn verplichtingen voldoet. Is dit het geval, dan kan na het verstrijken van de huurperiode een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd worden overeengekomen.

Betaalt de huurder niet steeds op tijd, of veroorzaakt hij bijvoorbeeld overlast, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen termijn laten eindigen en in zee gaan met een andere huurder.

Demissionair minister De Jonge heeft echter het wetsvoorstel betaalbare huur ingediend, waarmee dit stelsel gaat veranderen. Het overeenkomen van een huurcontract voor bepaalde tijd wordt als dit voorstel wordt aangekomen slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk. Uitgangspunt is van meet af aan een huurcontract voor onbepaalde tijd, waarbij huurders grote bescherming genieten. Beëindiging van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld bij aanzienlijke betalingsachterstanden of ernstig wangedrag van de huurder. Bovendien dient hiervoor een gerechtelijke procedure te worden gevoerd. Deze procedures zijn tijdrovend en kostbaar.

Hoewel de demissionair minister dit bestrijdt, kan deze verandering van de regels voor verhuurders aanleiding vormen woningen niet langer te verhuren. Het voorstel is op dit moment echter nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee zijn de nieuwe regels nog niet van kracht. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is als gezegd 1 juli 2024. Of deze beoogde datum wordt gehaald staat nog niet vast, maar hoe dan ook: tot 1 juli 2024 is het zonder meer nog mogelijk een zelfstandige woning voor bepaalde te verhuren. Wilt u niet voor onbepaalde tijd vastzitten aan een huurder, dan kunt u uiterlijk op 30 juni 2024 nog een huurovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen, die dan bijvoorbeeld eindigt op 29 juni 2025 of 2026. Het wetsvoorstel heeft immers geen ‘terugwerkende kracht’ en gaat pas gelden vanaf de ingangsdatum.

Uitgangspunt is dat huurovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen vóór 1 juli 2024  op de einddatum eindigen, ervan uitgaande dat dit einde wel tijdig door de verhuurder aan de huurder wordt aangezegd. Aanzeggen betekent: de verhuurder dient de huurder er binnen drie tot één maand(en) voor het einde van de huurperiode schriftelijk op te wijzen dat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Doet de verhuurder dit niet – of te vroeg of te laat – dan ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder dan de hierboven omschreven grote bescherming geniet.

Vanzelfsprekend houdt DHC Advocaten de ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsvoorstel nauwlettend in de gaten. Hebt u daar vragen over, stel die dan gerust via de telefoon of e-mail.

Mario Biesheuvel

mr. Mario Biesheuvel

Onderneming en bedrijf, Insolventie en herstructurering, Arbeid en inkomen

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

biesheuvel@dhcadvocaten.nl