Woning verhuren voor één of twee jaar? Doe dat vóór 1 juli!

De Tweede Kamer heeft op 25 april 2024 ingestemd met het wetsvoorstel betaalbare huur. De gewenste datum waarop de wet gaat gelden is 1 juli 2024. Naast dat dit voorstel nadere regels stelt aan de huurprijs die maximaal mag worden afgesproken voor woonruimte, legt dit ook de mogelijkheid om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen te komen … Lees verder

De last onder dwangsom uitgelegd

Het kan voorkomen dat uw onderneming of u als persoon een last onder dwangsom opgelegd krijgt door de overheid. In de meeste gevallen wordt dat gedaan door de gemeente of het waterschap. Wat is nu precies een last onder dwangsom en op welke manier kunt u daartegen actie ondernemen? In deze blog gaan we daarover … Lees verder

Een einde aan tijdelijke verhuur?

Op 16 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten aangenomen. Het wetsvoorstel ziet op een wijziging van een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, waarmee tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte worden afgeschaft. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen kunnen voortaan verhuurders van woonruimte nog alleen … Lees verder

Evenement organiseren? Check het weerbericht!

Het lijkt er (eindelijk!) op dat de lente zijn intrede heeft gedaan. Dat betekent echter niet dat het de komende maanden elke dag stralend weer zal zijn. Bent u van plan een buitenevenement te organiseren? Check dan altijd van tevoren het weerbericht. Dat deed de bestuurder in een zaak die werd behandeld door de Rechtbank … Lees verder

Veranderingen door de introductie van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening

In 2015 constateerde de ACM een aantal problemen in de private incassosector met betrekking tot vorderingen op consumenten. De belangrijkste drie waren: het incasseren van onterechte of verjaarde vorderingen, het onterecht in rekening brengen van kosten en/of het niet specificeren daarvan en tot slot het onder druk zetten van consumenten zodat zij vorderingen voldoen. De … Lees verder

Raad van State zet streep door bouwvrijstelling

De Raad van State heeft een streep gehaald door de bouwvrijstelling. Dit heeft als gevolg dat de stikstof die gedurende het bouwen vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. Daarmee vervalt de ‘’juridische truc’’ van de regering en stapelen de problemen rond het stikstofdossier zich verder op. De uitspraak zorgt voor uitstel of zelfs afstel … Lees verder

Let op: opleidingskosten niet meer te verhalen op vertrekkende werknemer!

Het einde van de zomervakantie ligt alweer een paar weken achter ons. De indruk kan bestaan dat er tijdens deze vakantie juridisch weinig verandert, omdat de Tweede Kamer met zomerreces is. Afgelopen augustus is echter het ‘Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking getreden. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de mogelijkheid voor een … Lees verder