Een einde aan tijdelijke verhuur?

Op 16 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten aangenomen. Het wetsvoorstel ziet op een wijziging van een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, waarmee tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte worden afgeschaft. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen kunnen voortaan verhuurders van woonruimte nog alleen … Lees verder