Veranderingen door de introductie van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening

In 2015 constateerde de ACM een aantal problemen in de private incassosector met betrekking tot vorderingen op consumenten. De belangrijkste drie waren: het incasseren van onterechte of verjaarde vorderingen, het onterecht in rekening brengen van kosten en/of het niet specificeren daarvan en tot slot het onder druk zetten van consumenten zodat zij vorderingen voldoen. De … Lees verder