Met ingang van 1 januari 2019 treedt een nieuwe wet in werking waardoor vergoeding van affectieschade aan naasten mogelijk wordt. Na zeker 15 jaar van discussie is het eindelijk zover dat er een wettelijke erkenning is voor het verdriet van naasten. Zij komen in aanmerking voor een smartengeldvergoeding als iemand met wie zij een zeer nauwe band hebben, door toedoen van een ander, ernstig gewond raakt of overlijdt.

Deze wet heeft de bedoeling erkenning van aangedaan verdriet te geven en ook een zekere genoegdoening. Denk aan een slachtoffer van een ernstig verkeersongeval of aan een bedrijfsongeval met dodelijke afloop. De affectieschadeuitkering zal een symbolische functie hebben en zal natuurlijk nooit het verdriet kunnen compenseren. Uit onderzoek is echter gebleken dat familieleden een duidelijke behoefte hebben aan de vergoeding van affectieschade en dat deze de verwerking van het ongeval bevordert.

Voor wie en wanneer?

  1. Voor gebeurtenissen met ingang van 1/1/19.
  2. Alléén in gevallen van zeer ernstig en blijvend letsel en bij overlijden.
  3. Voor een beperkte kring van gerechtigden (o.a. ouders, kinderen, partners).

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is overzichtelijk vastgelegd. Als er sprake is van een strafbaar feit dan is de vergoeding hoger. In het geval van overlijden is de vergoeding hoger dan bij blijvend ernstig letsel. De hoogten variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-.

Shockschade

We kenden al de vergoeding van shockschade. Ook deze is een immateriële schadevergoeding maar is toch iets heel anders. Een vergoeding voor shockschade kan worden uitgekeerd na confrontatie met een schokkende gebeurtenis waardoor psychisch leed ontstaat.
Het zal in de toekomst mogelijk zijn dat een persoon die getuige is geweest van (de gevolgen van) een ernstig ongeval van een naaste zowel in aanmerking komt voor een vergoeding van shockschade als voor een vergoeding van affectieschade.

mr. Janke Colombijn

Janke Colombijn-Broersma

mr. Janke Colombijn-Broersma

Letselschade, Personen- en familierecht

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

colombijn@dhcadvocaten.nl