Oftewel, hoe neem je een failliete onderneming over?

De laatste tijd krijgen positieve berichten over de economische ontwikkelingen weer de overhand. Afgelopen maand is het laagste aantal faillissementen sinds vier jaar tijd uitgesproken, terwijl er meer bereidheid bestaat om te investeren. Het ‘doorstarten’ van een failliete onderneming wordt door veel ondernemers beschouwd als de uitgelezen kans om bestaande activiteiten uit te breiden of nieuwe activiteiten op te starten. Juist door de veranderende markt, is het van belang om goed beslagen ten ijs te komen bij de curator. In deze column wil ik een aantal tips & tricks meegeven.

Kom direct in actie en verkrijg alle informatie!

De curator moet binnen enkele dagen beslissen op welke wijze hij tot verkoop van de failliete onderneming zal overgaan. Zorg dus dat u zo snel mogelijk uw interesse bij de curator kenbaar maakt en neem daartoe zelf het initiatief. De praktijk leert dat de curator in de eerste dagen moeilijk bereikbaar is. Laat u niet afwimpelen, maar zorg ervoor dat de curator aan uw interesse prioriteit geeft.
Eenmaal aan tafel dient u ervoor te zorgen dat u alle beschikbare informatie krijgt. Niet alleen over de onderneming zelf, maar ook over het biedingsproces. Vaak beschikt de curator over een zogeheten bidbook, waarin relevante informatie omschreven staat. Waak ervoor dat u een ‘level playing field’ wordt geboden. Alle kandidaten moeten dezelfde informatie en gelijke kansen krijgen.

Maak een duidelijk plan en tref de nodige voorbereidingen!

Voor een succesvolle doorstart is meer nodig dan de overname van een aantal bezittingen. Zet voor uzelf op een rij wat nog meer nodig is voor een winstgevende exploitatie.
Kijk kritisch naar de aangeboden orderportefeuille. Opdrachtgevers zijn niet verplicht om mee te werken aan een doorstart.
Welke personeelsleden zijn noodzakelijk om het bedrijf te kunnen voortzetten en zijn zij bereid om met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan?
Is de verhuurder van de bedrijfsruimte bereid om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten?
Kom vooraf in gesprek met deze sleutelrolspelers om te peilen of zij met u in zee wensen te gaan.

Breng een ‘slimme’ bieding uit!

Los van de omvang van het geboden bedrag, kan de curator rekening houden met andere omstandigheden. Zo kunnen maatschappelijke belangen, zoals overname van personeel, een doorslaggevende factor voor gunning zijn. Ga dus na bij de curator of met dergelijke belangen rekening wordt gehouden.
Probeer zo weinig mogelijk ontbindende voorwaarden in uw bieding op te nemen. Het opnemen van een financieringsvoorbehoud zal u op achterstand zetten ten opzichte van kandidaten die ‘boter bij de vis’ beloven.

Tot besluit

Een doorstart vergt van een potentiele koper de nodige juridische, maar ook praktische kennis. Zorg er dus voor dat u voldoende ondersteuning krijgt om uw kansen op een succesvolle doorstart te optimaliseren. DHC Advocaten beschikken over de benodigde ervaring en kennis. Uiteraard staan wij u graag bij!

mr. Hans Schuurbiers

Hans Schuurbiers

mr. Hans Schuurbiers

Onderneming en bedrijf, Insolventie en herstructurering

Telefoonnummer

0183 631 033

Emailadres

schuurbiers@dhcadvocaten.nl