mr. Jan-Rob van Manen


“Ik doe mijn bijnaam ‘ADHD-advocaat’ graag eer aan.”

Jan-Rob: “Een cliënt noemde mij eens gekscherend ‘ADHD-advocaat’, met daarbij de opmerking ‘jij lost mijn probleem sneller op dan dat ik het op papier krijg’. Dat vind ik een mooi compliment en is kenmerkend voor mijn manier van werken. Snel, accuraat en klantgericht. Dus mijn bijnaam doe ik graag eer aan!”

Cliënten zijn mijn bazen

“Als advocaat heb je niemand die je vertelt hoe je je werk moet doen. Maar “bazen” heb ik wel; mijn cliënten. Die zelfstandigheid vind ik na 22 jaar advocatuur nog steeds een belangrijke werkplezierfactor. En daarnaast verveelt het werk nooit. Elke zaak is anders. Dat geldt ook voor mijn specialisatiegebieden, het algemeen bestuursrecht en de ruimtelijke ordenings- en milieuwetgeving, tegenwoordig samen omgevingsrecht genoemd. Een continu spanningsveld vanwege de grote hoeveelheid mensen en relatief weinig beschikbare grond in ons kleine landje.

Luis in de pels

Als een heuse luis in de pels ben ik kritisch en stel in mijn zaken vraagtekens bij door de wederpartij opgeworpen stellingen en meningen. Dat kan een overheidsinstantie zijn maar ook iedere willekeurige private tegenpartij. Als het even kan, ga ik voor een oplossing zonder dat we een rechtszaak moeten voeren. Maar als dat niet lukt dan worden de messen geslepen en gaan we op gerechtelijk oorlogspad! We, want samen met mijn cliënt vorm ik één team.”

De zingende advocaat

Jan-Rob is niet alleen druk met zijn werk als advocaat, maar ook met… muziek maken, hardlopen en motorrijden. “Ik zing in groepsverband en solo. Ook dirigeer ik een koor en speel klein koper-instrumenten, zoals trompet en cornet.”

Specialisatie

Jan-Rob heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (Bestuursrecht, Burgerlijk recht);
  • Arbeidsrecht;
  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.