U vist toch niet achter het net?

Financiering ten behoeve van bedrijfsvoering
Weinig ondernemingen zijn in staat hun bedrijf te exploiteren zonder externe financiering. Doorgaans wordt daarom gebruik gemaakt van een rekening-courantkrediet bij een bank, maar dit is niet altijd geval. Soms komt het voor dat een gelieerde onderneming – veelal een moedervennootschap – financiĆ«le middelen ter beschikking heeft gesteld aan een onderneming – haar dochter – ten behoeve van de bedrijfsvoering van laatstgenoemde.
Lees verder